O firmie

Zakład Montażu Urz±dzeń Nadawczo - Odbiorczych "ZMiK" Sp. z o.o. funkcjonuje na rynku telekomunikacji od pocz±tku lat 60-tych.
"ZMiK" działa jako spółka prawa handlowego od dnia 12.04.1994r dysponuj±c terenem o powierzchni ponad 2ha wraz z halami produkcyjnymi oraz obiektami budowlanymi i wyposażeniem.
Firmę nasza reprezentuje w 100% kapitał prywatny.
Zatrudniamy około 50 stałych pracowników, kilkunasto osobowy do¶wiadczony personel techniczny i administracyjny oraz brygady montażowe.